Get Adobe Flash player

ผู้บริหารโครงการ

 ผศ. สมนึก  ขวัญเมือง

 ผู้อำนวยการโครงการกฏหมาย ระเบียบต่างๆ

  • พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา พ.ศ. 2547

  • พระราชบัญญํติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
  • พรบ บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  • พรบ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์


                                        อ่านต่อ

ลิงค์บริการ


New Block 2ลิงค์หน่วยงานภายใน

Lorem ipsum dolor sit amet. Nam sit amet sem. Mauris a ante.

ลิงค์ภายนอก

New Block